به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

اهداف توسعه انرژی های بادی در کشور

"انرژی بادی بعنوان یکی از مهمترین منابع انرژیهای تجدید پذیر در حال پیشرفت جهان و ایران یکی از بزرگترین بازارهای رو به رشد انرژی بادی در خاورمیانه محسوب می شود. مزیت های انرژی های تجدید پذیر و همچنین جهت­گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، اولویت بخشی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر را ضروری ساخته و وزارت نیرو را به حمایت از سرمایه­گذاری در پروژه های باد بمنظور پیشبرد اهداف در این زمینه ترغیب نموده است.

 " نوآوری های تکنولوژی"

"ظرفیت ویژه برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی"

 "ارتقا عرضه، امنیت و تنوع بخشی به سبد انرژی"

 "حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا"

از عمده اهداف مهم توسعه انرژی بادی هستند.

دفتر مهندسی سازمان انرژیهای نو ایران بعنوان مجری طرح­های توسعه باد و امواج در کشور و نیز مرجعی برای بومی­سازی تکنولوژی نیروگاههای بادی و حمایت از فعالیتهای تحقیقات صنعتی و ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی در زمینه نیروگاه و مزارع بادی پروژه های متعددی را تاکنون به اتمام رسانده و یا در دست اجرا دارد."

نیروگاه بادی بینالود

 • نیروگاه بادی بینالود 25

 • نیروگاه بادی بینالود 24

 • نیروگاه بادی بینالود 23

 • نیروگاه بادی بینالود 22

 • نیروگاه بادی بینالود 21

 • نیروگاه بادی بینالود 20

 • نیروگاه بادی بینالود 17

 • نیروگاه بادی بینالود 16

 • نیروگاه بادی بینالود 15

 • نیروگاه بادی بینالود 14

 • نیروگاه بادی بینالود 13

 • نیروگاه بادی بینالود 12

 • نیروگاه بادی بینالود 11

 • نیروگاه بادی بینالود 10

 • نیروگاه بادی بینالود 9

 • نیروگاه بادی بینالود 8

 • نیروگاه بادی بینالود 7

 • نیروگاه بادی بینالود 6

 • نیروگاه بادی بینالود 5

 • نیروگاه بادی بینالود 4

 • نیروگاه بادی بینالود 3

 • نیروگاه بادی بینالود 2

 • نیروگاه بادی بینالود 1

Loading