اهداف توسعه انرژی های بادی در کشور

"انرژی بادی بعنوان یکی از مهمترین منابع انرژیهای تجدید پذیر در حال پیشرفت جهان و ایران یکی از بزرگترین بازارهای رو به رشد انرژی بادی در خاورمیانه محسوب می شود. مزیت های انرژی های تجدید پذیر و همچنین جهت­گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، اولویت بخشی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر را ضروری ساخته و وزارت نیرو را به حمایت از سرمایه­گذاری در پروژه های باد بمنظور پیشبرد اهداف در این زمینه ترغیب نموده است.

 " نوآوری های تکنولوژی"

"ظرفیت ویژه برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی"

 "ارتقا عرضه، امنیت و تنوع بخشی به سبد انرژی"

 "حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا"

از عمده اهداف مهم توسعه انرژی بادی هستند.

دفتر مهندسی سازمان انرژیهای نو ایران بعنوان مجری طرح­های توسعه باد و امواج در کشور و نیز مرجعی برای بومی­سازی تکنولوژی نیروگاههای بادی و حمایت از فعالیتهای تحقیقات صنعتی و ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی در زمینه نیروگاه و مزارع بادی پروژه های متعددی را تاکنون به اتمام رسانده و یا در دست اجرا دارد."

نیروگاه بادی بینالود

Loading