دفتر مهندسی / پروژه های دفتر مهندسی

پروژه های تحقیقاتی

عناوین پروژه های تحقیقاتی:

 • طراحی و ساخت برج 55متری توربین بادی 660 توربین بادی کیلووات
 • طراحی و ساخت ژنراتور 660 کیلووات توربین بادی
 • طراحی و ساخت گیربکس اصلی 660 کیلووات توربین بادی
 • طراحی و ساخت گیربکس یاو 660 کیلووات توربین بادی
 • طراحی و ساخت آزمایشگاه تست گیربکس اصلی توربین بادی
 • طراحی و ساخت جرثقیل برای آسان سازی تعمیرات توربین های بادی 
 • طراحی و ساخت تست استند گیربکس توربین بادی
 • طراحی و ساخت هاب روتور توربین بادی 660 کیلووات
 • طراحی و ساخت یاتاپ توربین بادی 660 کیلووات
 • ساخت ریشه پره برای پره 23متری توربین بادی 660 کیلووات
 • مدل سازی آیرودینامیکی توربین باد با رژیم های مختلف با ملاحظات شبیه سازی عددی توربین بادی 660 کیلووات