دفتر مهندسی / پروژه های دفتر مهندسی / طراحی و ساخت تست استند گیربکس توربین‏بادی

طراحی و ساخت تست استند گیربکس توربین‏بادی

 
عنوان پروژه : طراحی و ساخت تست استند گیربکس توربین‏بادی


کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران

نظارت و مدیریت: معاونت فنی و اجرایی- دفتر مهندسی

شرح موضوع پروژه :

در این سیستم به هنگام تعمیرات اساسی و قبل از بسته بودن پوسته گیربکس و در حالت باز و قابل رویت عملکرد گیربکس را به صورت دینامیکی میسر میسازد.

 اهداف:

حصول اطمینان از عملکرد مجموعه تعمیرات انجام شده بر روی گیربکس اصلی توربین‏بادی

 
ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن:

تعمیرات و سرویس و نیز تعویض قطعات یدکی گیربکس‏های اصلی توربین امری بدیهی و لازم در یک مجموع نیروگاهی باد میباشد. لذا تأمین تجهیزات و ابزارآلات مختلف جهت تسریع در اطمینان در این خصوص لازم بوده و به همین منظور ماشینی که بعد از تعویض یا ترمیم قطعات داخلی گیربکس از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل گرداند ضروری میباشد.

 

نتایج مدنظر:

1- اطمینان از صحت نصب قطعات یدکی تعویض شده یا ترمیم شده

2- اطمینان از صحت عملکرد مجموعه گیربکس قبل از بسته شدن پوسته

3- کاهش هزینه‏های تعمیر و نگهداری و استانداردسازی روشهای تعمیر

4- امکان تحلیل و مستندسازی و ایجاد شناسنامه برای هر یک از گیربکس‏های تعمیر شده