دفتر مهندسی / پروژه های دفتر مهندسی / ساخت ریشه پره (روتجوینت) برای پره 23 متری توربین‏بادی 660 کیلووات

ساخت ریشه پره (روتجوینت) برای پره 23 متری توربین‏بادی 660 کیلووات

عنوان پروژه : ساخت ریشه پره (روتجوینت) برای پره 23 متری توربین‏بادی 660 کیلووات

کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران

نظارت و مدیریت: معاونت فنی و اجرایی- دفتر مهندسی

انجام دهنده: گروه صنعتی سدید – شرکت صبانیرو

شرح موضوع پروژه :

ریشه پره قسمت انتهایی پره توربین‏بادی میباشد که در واقع محل اتصال پره به هاب بوده و کلیه بارهای دینامیکی و استاتیکی وارد بر پره از طرف باد را تحمل میکند. این قطعه مهم و حساس تاکنون از شرکتهای غربی خریداری میگردند که با انجام موفقیت‏آمیز این پروژه، نیاز به وادات آن منتفی گردید.

 

اهداف:

ساخت داخل نمودن قطعه ریشه پره (وت جوینت) با اتکا به توانمندیهای داخلی

 

ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن:

رنگ آلمینیومی پس از عملیات کروماته، توسط دو لایه کامپوزیتی درونی و بیرونی و به واسطه چسب مخصوص احاطه شده و پس ز انجام عملیات پخت لایه‏ها، ریشه پره حاصل می‏گردد. این قعطه در قسمت انتهایی پره قرار گرفته و پس از عملیات لایه‏گذاری پریپرگ‏ها، پره توربین‏بادی حاصل میشود. پره توربین‏بادی وظیفه اصلی دریافت انرژی باد را برعهده دارد.

 

نتایج مدنظر:

- خودکفایی در ساخت مجموعه کامل ریشه پره

- امکان طراحی و ساخت ریشه پره برای توربینهای سایز بالاتر