دفتر مهندسی / پروژه های دفتر مهندسی / مدل‏سازی آیرودینایکی توربین‏باد با توجه به رژیم‏های مختلف با ملاحظات شبیه‏سازی عددی

مدل‏سازی آیرودینایکی توربین ‏باد با توجه به رژیم‏های مختلف با ملاحظات شبیه‏ سازی عددی

عنوان پروژه : مدل‏سازی آیرودینایکی توربین‏باد با توجه به رژیم‏های مختلف با ملاحظات شبیه‏ سازی عددی

کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران

نظارت و مدیریت: معاونت فنی و اجرایی- دفتر مهندسی

انجام دهنده: دانشگاه تهران- دانشکده فنی (مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط ‏زیست)

شرح موضوع پروژه :

به منظور بررسی و تحلیل آیرودینامیکی سه بعدی یک توربین 660 کیلوواتی با هدف کسب برآورد بارهای آیرودینامیکی که به شفت اصلی توربین‏بادی وارد میگردد و همچنین بدست آوردن یک رویه که بتوان با استفاده از آن تغییرات لازم را بر روی توربینهای بادی اعمال نمود این پروژه تعریف گردید.

اهداف :

شناسایی بارهای وارد بر شفت توربین‏بادی 660 کیلووات

ضرورت انجام و کاربرد پروژه :

شناخت بارهای منتقله به پره و سایر اجزاء توربین باد به عنوان اولین قدم در شناخت توربین‏های بادی ضروری محسوی می‏گردد. با چنین شناختی میتوان نسبت به تحلیل دینامیکی برج، پره، گیربکس، سیستم کنترلی و سایر اجزاء مورد نظر توربین‏بادی پرداخت.

نتایج مدنظر:

- محاسبه بارهای آیرودینامیکی روی شفت توربین‏بادی

- بدست آوردن یک رویه برای تحلیل آیرودینامیکی توربین‏بادی